Portfolio van Frank, met dank aan de modellen welke medewerking hieraan verleend hebben.

Geen van de foto’s mag zonder nadrukkelijke toestemming van mij gebruikt worden.